Delficki trójnóg

Sentencje delfickie: opracowanie, przekład, komentarz


Anno 2017
Peso 0.40 Kg
Formato 14 x 22
Pagine 480
ISBN 9788899375331
Collana CALLIGRAMMI

Di: Krzysztof Bielawski,

€ 12.00

Edizione Classica (EC)

Collana CALLIGRAMMI


Zbiór 148 sentencji greckich, zachowany w pełnym odpisie w dziele Stobajosa stanowi kompendium greckiej kultury i wyznacza kierunki badań nad najważniejszymi dla tej kultury problemami. Niniejsze wydanie zawiera pierwsze w literaturze naukowej obszerne wprowadzenie naukowe do tego zbioru oraz filologiczny i kulturowy komentarz do wszystkich sentencji.

[The collection of 148 sentences, preserved in the Stobaios’ collection, presents a complete compendium of the Greek culture and gives guidelines for further research on it's most important problems. This edition contains the first introduction in the scholarly tradition to the collection and a philological commentary to each sentence.]